jQuery(function($){ function nav_nav(){ var src="http://hbhygt.com/post/52.html"; if(src.indexOf("jg")!==-1){ if(src.indexOf("yjgl")!==-1){ $(".nav ul li:eq(3)").addClass("nav-active").siblings().removeClass("nav-active"); }else { $(".nav ul li:eq(1)").addClass("nav-active").siblings().removeClass("nav-active"); } } else if(src.indexOf("xw")!==-1) { if(src.indexOf("lxwm")!==-1){}else{ $(".nav ul li:eq(2)").addClass("nav-active").siblings().removeClass("nav-active");} }else if(src.indexOf("gk")!==-1){ $(".nav ul li:eq(3)").addClass("nav-active").siblings().removeClass("nav-active"); }else if(src.indexOf("govpublic")!==-1){ $(".nav ul li:eq(3)").addClass("nav-active").siblings().removeClass("nav-active"); }else if(src.indexOf("nybgb")!==-1){ $(".nav ul li:eq(3)").addClass("nav-active").siblings().removeClass("nav-active"); }else if(src.indexOf("fw")!==-1){ $(".nav ul li:eq(4)").addClass("nav-active").siblings().removeClass("nav-active"); }else if(src.indexOf("zt")!==-1){ $(".nav ul li:eq(5)").addClass("nav-active").siblings().removeClass("nav-active"); }else if(src.indexOf("hd")!==-1){ $(".nav ul li:eq(6)").addClass("nav-active").siblings().removeClass("nav-active"); }else if(src.indexOf("sj")!==-1){ $(".nav ul li:eq(7)").addClass("nav-active").siblings().removeClass("nav-active"); }else if(src.indexOf("yw")!==-1){ $(".nav ul li:eq(8)").addClass("nav-active").siblings().removeClass("nav-active"); }else{ $(".nav ul li:eq(0)").addClass("nav-active").siblings().removeClass("nav-active"); } }nav_nav(); });

当前位置:首页 > 新闻 > 动态

旺旺彩票平台

日期:2023-02-04 23:22:34来源:旺旺彩票平台字号:【字号:打印本页

 旺旺彩票平台当然,让门内的人恐惧的不是因为门被撞开,而是因为撞门的并不是攻城锤,也不是什么大型机械,而只有一个人

 ”“复杂?”特瑞略带疑惑的问道:“好了神林,告诉我你到底发现谁了?我不觉得你是一个会在意普通人的家伙

 十分稚嫩 ,”金色的小蚂蚁冲着石昊催促 ,它声音纤细,无疑刺耳听在众人耳中,

旺旺彩票平台分享链接:http://hbhygt.com/post/52.html

按回车键在新窗口打开无障碍说明页面,按Alt+~键打开导盲模式。